Freistellung na polskiej firmie, czyli zwolnienie z podatku budowlanego

Prawo podatkowe w Niemczech mówi o tym, że każda firma świadcząca usługi budowlane na terenie tego kraju jest zobowiązana do posiadania numeru podatkowego – Steuernummer  oraz zwolnienia z podatku budowlanego, czyli Freistellungsbescheinigung. W przypadku braku zwolnienia, przedsiębiorca musi być świadomy tego, że zleceniodawca ma prawo potrącić podatek budowlany – Bauabzugsteuer. Jego wysokość wynosi 15% od wartości brutto każdej, wystawionej faktury. Freistellung na polskiej firmie może otrzymać jedynie podmiot, który nie ma zobowiązań wobec Finanzamt. Wówczas wystarczy przedłożyć odpowiedni wniosek.

Nie płać podatku budowlanego w Niemczech!

Oferujemy Ci szybką pomoc w załatwieniu niemieckiego Freistellungsbescheinigung.

Jak uzyskać Freistellung? 

Warunkiem uzyskania Freistellung na polskiej firmie budowlanej jest złożenie wniosku o zwolnienie z podatku. Kieruje się go do niemieckiego urzędu skarbowego. Jeśli firma nie ma żadnych innych powinności czy zaległości względem Finanzamt, decyzja o przyznanie  Freistellungsbescheinigung jest niemalże pewna. Szacunkowy czas oczekiwania na decyzję zależy od organu wydającego dokument i obejmuje przeważnie okres od miesiąca do 4 miesięcy. Należy pamiętać, że Freistellung wystawiane jest na czas określony. Oczywiście zwolnienie z podatku można odnowić.  

Jak uzyskać Freistellung dla polskiej firmy, czyli zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech?

Oddając sprawę w nasze ręce!

Freistellung na polskiej firmie a podatek budowlany w Niemczech

Aby uniknąć płacenia podatku budowlanego, wniosek o Freistellungsbescheinigung powinien złożyć każdy zagraniczny przedsiębiorca prowadzący firmę w Niemczech. Kraj, w którym działalność gospodarcza została zarejestrowana nie ma większego znaczenia. Kluczowe jest natomiast miejsce wykonywania usług. Freistellung na polskiej firmie stanowi więc jedną z wielu istotnych formalności, które warto dopełnić, będąc przedsiębiorcą.

Z pomocą naszego biura nie musisz martwić się o niemiecki Freistellungsbescheinigung.

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces formalności.